Progress Scale: 5 - Significantly reached What is the Progress Scale?

Criteria

Evangelicals > 10%
Progress Level
Progress Gauge

People Groups

3,295

% of World's
People Groups

18.9 %

Population

1,818,335,000

% of World Population

22.9 %

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Primary Language Primary Religion Progress
Scale
% Christian
Adherents
%
Evangelical
Indigenous
Kela, Lemba Congo, Democratic Republic of 861,000 Kela Christianity 95.00 % 15.00 %
 Cori Nigeria 8,000 Kyoli Christianity 55.00 % 11.00 %
Detribalized, PNG Australia 34,000 Tok Pisin Christianity 96.00 % 20.00 %
Detribalized, PNG Papua New Guinea 1,449,000 Tok Pisin Christianity 96.00 % 32.65 %
 Nahuatl, Tetelcingo Mexico 5,300 Nahuatl, Tetelcingo Christianity 95.00 % 12.00 %
 Aboriginal, Southwest Australia 10,000 English Christianity 95.00 % 27.00 %
 Makhuwa Comoros 13,000 Makhuwa Christianity 54.00 % 25.00 %
 Makhuwa Mozambique 4,403,000 Makhuwa Christianity 52.00 % 28.15 %
 Batak Karo Indonesia 983,000 Batak Karo Christianity 70.00 % 11.00 %
Ganja Papua New Guinea 7,100 Kandawo Christianity 99.00 % 18.00 %
Tonga Malawi 381,000 Tonga Christianity 97.00 % 15.00 %
Luhya, Idakho Kenya 56,000 Luidakho-Luisukha-Lutirichi Christianity 94.00 % 44.00 %
Luhya, Tachoni Kenya 88,000 Lutachoni Christianity 85.00 % 47.00 %
 Laka China 7,900 Language unknown Christianity 41.00 % 32.52 %
Ngariawan Papua New Guinea 2,300 Adzera Christianity 95.00 % 21.00 %
Sukurum Papua New Guinea 2,200 Sukurum Christianity 99.00 % 25.00 %
Bibasa Papua New Guinea 900 Tok Pisin Christianity 90.00 % 12.00 %
Maiwa, Baiawa Papua New Guinea 3,200 Maiwa Christianity 90.00 % 25.00 %
Luhya, Marama Kenya 44,000 Olumarama Christianity 90.00 % 49.00 %
Luhya, Tsoto Kenya 75,000 Olutsotso Christianity 90.00 % 49.00 %
Luhya, Wanga Kenya 97,000 Oluwanga Christianity 94.00 % 44.00 %
Aeka Papua New Guinea 5,600 Aeka Christianity 86.00 % 15.00 %
 Stieng, Budeh Vietnam 38,000 Stieng, Budeh Christianity 70.00 % 48.00 %
 Panamanian, Mestizo Canada 1,100 Spanish Christianity 90.00 % 19.00 %
 Costa Rican, Mestizo Costa Rica 494,000 Spanish Christianity 97.00 % 15.00 %
Totals:  3,295 People Groups   1,818,335,000