Language:  Chinese, Hakka

Population of Groups Speaking

44,594,000

People Groups Speaking as Primary Language

24

Scripture Status

Audio Bible

Jesus Film

Gospel Recordings

Map Notes
Primary Language
(24 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
 Hakka, Hainan Island China 2,400
 Han Chinese, Hakka Australia 14,000
 Han Chinese, Hakka Myanmar (Burma) 22,000
 Han Chinese, Hakka Brunei 2,800
 Han Chinese, Hakka Canada 5,900
 Han Chinese, Hakka Cambodia 600
 Han Chinese, Hakka China 36,824,000
 Han Chinese, Hakka French Guiana 15,000
 Han Chinese, Hakka Guyana 700
 Han Chinese, Hakka China, Hong Kong 294,000
 Han Chinese, Hakka Indonesia 772,000
 Han Chinese, Hakka Jamaica 76,000
 Han Chinese, Hakka Mauritius 4,100
 Han Chinese, Hakka Malaysia 1,833,000
 Han Chinese, Hakka Suriname 9,400
 Han Chinese, Hakka Panama 29,000
 Han Chinese, Hakka Reunion 12,000
 Han Chinese, Hakka Singapore 255,000
 Han Chinese, Hakka Thailand 79,000
 Han Chinese, Hakka East Timor 800
 Han Chinese, Hakka Taiwan 4,306,000
 Han Chinese, Hakka United Kingdom 30,000
 Han Chinese, Hakka United States 3,800
 Han Chinese, Hakka Vietnam 1,700
  Totals:  24     7
Secondary Language
(3 people groups)
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Country Population Progress Scale
 Chinese, general South Africa 362,000
 Ngai Vietnam 1,700
 She China 669,000
  Totals:  3     2

Language Alternate Names
Changting
Hailu (Hi-Lu)
Hakka
Hi-Lu
Hoilluk
Hoiluk
Hokka
Huayang
Ke
Kechia
Kehia
Kejia
Kejiahua
Kek
Khek
Longnan
Majiahua
Meixian
Min-Ke
Ning-Long (Longnan)
Pingdong
Raoping
Sanhsien (Shi Xien)
Shi Xien
Shigen
Shixien
Taiwan Kejia
Tingzhou (Min-Ke)
Tu Guangdonghua
Xinminhua
Yue-Tai (Meixian)

Dialects
Guangdong Shaoguan Guitou
Hailu
Hai-Lu
Hakka
Her Po
Ho Po Kah
Huizhou
Khe-hakka
Loong Chun
Mei Shen
Meixian
Miaoli
Ning-long
Sanhsien
Shaowu
Tingzhou
Tonggu
Tong-Gui
Wukingfu
Yuebei
Yue-Tai
Yuexi
Yuezhong
Yugui

Dialect Alternate Names
Central Guangdong
Chinese Hakka
Chinese, Hakka: Hailu
Chinese, Hakka: Indonesia
Chinese, Hakka: Sanhsien
Chinese, Hakka: Tingzhou
Chinese, Hakka: Wukingfu
Chinese: Shaowu
Hakka: Guangdong Shaoguan Guitou
Hakka: Ho Po Kah
Hakka: Indonesia
Hakka: Mei Shen
Hakka: Miaoli
Hi-lu
Hoilluk
Hoiluk
Indonesia
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou
Khe
Longnan
Meixien
Min-ke
Northern Guangdong
Shi Xien
Shigen
Shixien
Yue-tai


--; ?>